ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων πραγματοποιεί την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της, την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στο κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ, Καποδιστρίου 24 3ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων.

 Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης 16.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση –Εκλογή Προεδρείου

Διοικητικός –Οικονομικός Απολογισμός

Ερωτήσεις –Τοποθετήσεις Αντιπροσώπων

Έγκριση και απαλλαγή πεπραγμένων

Ο πρόεδρος      Διαμαντόπουλος Σπύρος

Ο γραμματέας   Ανδρεόπουλος Ανδρέας

18ο Συνέδριο της Π.Ο.Φ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/11/2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

 

Το 18ο Συνέδριο της Π.Ο.Φ. έλαβε χώρα στις 23/11/2014  στο κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ  επί της  Καποδιστρίου 24.

Αναπτύχθηκε  έντονος προβληματισμός για τις δυσκολίες που περνά ο κλάδος .

Έγιναν προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα .

Γενική διαπίστωση : Το πρόβλημα είναι πρωτίστως πολιτικό.

Απεφασίσθηκε  η συμμετοχή της Π.Ο.Φ. στην απεργία της Πέμπτης,27 Νοέμβρη  2014  με κλείσιμο των καταστημάτων .

Εκλέχθηκε νέο  διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα στις 14 Δεκέμβρη 2014.

Ο πλειοψηφών σύμβουλος

Μανιώρος Ιωάννης

Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών – πελατών, κάθε μήνα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών – πελατών, κάθε μήνα, θα πρέπει να υποβάλουν από τον Μάιο ηλεκτρονικά, περισσότεροι από 1 εκατ. επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων.

Μάλιστα, η απόφαση η οποία εγγυάται νέα ταλαιπωρία για τους επαγγελματίες, προέβλεπε αρχικά ότι η μηνιαία υποβολή αρχίζει από τον Απρίλιο, αλλά ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης ενημέρωσε, μέσω twitter, ότι θα εφαρμοστεί από τον Μάιο. Τότε οι υπόχρεοι θα υποβάλουν στοιχεία για τα τιμολόγια Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση η υποβολή των καταστάσεων πελατών θα γίνεται ανά μήνα, από όλους τους υπόχρεους, ενώ η υποβολή των καταστάσεων προμηθευτών θα γίνεται ανά μήνα από όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας) και ανά τρίμηνο από όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ κατηγορίας).

Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας -μέσω διαδικτύου-, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

Στις καταστάσεις καταχωρούνται:

  1. Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.
  2. Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
  3. Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.
  4. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.
  5. Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές).

Στην κατάσταση πελατών καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:

  • Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.
  • Τα πιστωτικά τιμολόγια.

Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου:

  1. Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. (Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής).
  2. Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

Στην κατάσταση προμηθευτών καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.

Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

Ανακοίνωση ΠΟΦ για θέματα σχετικά με το λεγόμενο «Παραεπαγγελματισμό».

Τον τελευταίο καιρό έχουμε μεμονωμένες περιπτώσεις από Μέλη μας που κινούνται στην κατεύθυνση της  παρακίνησης σε ποινική-φορολογική δίωξη ατόμων που εργάζονται ως φωτογράφοι δίχως να έχουν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.

Ως ΔΣ της ΠΟΦ θέλουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Για την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει υπεύθυνες είναι οι έως σήμερα κυβερνήσεις που με τις πολιτικές τους ενίσχυσαν το κεφάλαιο τσακίζοντας μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά δικαιώματα, καταβαραθρώνοντας την οικονομική δυνατότητα των πελατών μας.

Έκοψαν την κρατική επιχορήγηση στην κοινωνική ασφάλιση, έδωσαν ζεστό χρήμα των αποθεματικών στο κεφάλαιο, κούρεψαν τα εναπομείναντα αποθεματικά και σήμερα με τα νέα φορολογικά μέτρα έρχονται να μας πάρουν από αυτά που δεν έχουμε.

Όλα αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη για δράση των Ενώσεών μας σε αγωνιστική κατεύθυνση από κοινού με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα έως την ανατροπή αυτών των πολιτικών.

Οι παρεμβάσεις από συνδικαλιστές στην εφορία, η παρακίνηση συναδέλφων να καρφώνουν όποιον πέσει την αντίληψή τους (συχνά ανθρώπους που έως χτες είχαν καταστήματα και σήμερα τα έχουν κλείσει και, πνιγμένοι στα χρέη, παλεύουν να επιβιώσουν), όχι μόνο δεν ταιριάζει σε εκλεγμένους αντιπρόσωπους, αλλά πρακτικά στηρίζει την κυβέρνηση ώστε να συνεχίσει ανενόχλητη την αντιλαϊκή της επιδρομή,  διαιωνίζοντας το «διαίρει και βασίλευε».

Καλούμε τους συναδέλφους να γυρίσουν την πλάτη σε τέτοιες λογικές.

 Η λύση δε θα έρθει κυνηγώντας τον κάθε βιοπαλαιστή, θα έρθει με τη συλλογική μας δράση, μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, για όλα όσα μας ανήκουν.

 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2014