ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων πραγματοποιεί την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της, την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στο κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ, Καποδιστρίου 24 3ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων.

 Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης 16.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση –Εκλογή Προεδρείου

Διοικητικός –Οικονομικός Απολογισμός

Ερωτήσεις –Τοποθετήσεις Αντιπροσώπων

Έγκριση και απαλλαγή πεπραγμένων

Ο πρόεδρος      Διαμαντόπουλος Σπύρος

Ο γραμματέας   Ανδρεόπουλος Ανδρέας